Metalne ograde i policija spremni za sutra: Penzioneri Welcome to Sarajevo

Sve je spremno za protest penzionera Federacije koji će sutra od 11 do 14 sati biti održan ispred zgrade Vlade FBiH u Sarajevu.

Kao što se može vidjeti sa fotografija koje je večeras zabilježio fotoreporter portala Avaz.ba, penzionere će sutra dočekati metalna ograda postavljena desetak metara od zgrade Vlade.

Osim toga, očekuje se prisustvo jakih policijskih snaga koje će osiguravati skup. Prema riječima predsjednika Saveza udruženja penzionera FBiH Mehmedalije Rape, penzioneri će u Sarajevo iz svih kantona stići s najmanje 102 autobusa.

Rapa navodi kako penzioneri više ne žele slušati obećanja koja dolaze od vlasti, žele konkretna djela i to će pokazati na ovom protestu. Posljednji put okupili su se prije skoro 20 godina i od tada do danas čekali su da se vlasti pobrinu i o najstarijoj i zaslužnoj populaciji.

Posljednje povećanje penzija bilo je prije više od tri godine. Tada su, ističu penzioneri, povećanje osjetili oni s najvišim penzijama. Nadali su se da će rješenja donijeti novi zakon o PIO, koji je trebao biti donesen još prošle godine. No, do toga nikad nije došlo. Upravo će usvajanje tog zakona biti jedan od zahtjeva penzionera.

izvor: avaz.ba

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.