Marš mira Nezuk – Potočari: Snimak Kolone

“Marš mira” je pješački pohod koji se održava u okviru obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i okolini u julu 1995. godine. Pohod nosi naziv protestni, jer ima za cilj animiranje svih relevantnih aktera, na lokalnom i međunarodnom nivou, za brže hapšenje i procesuiranje osoba odgovornih za počinjene zločine, radi zadovoljavanja pravde kao preduslova za izgradnju trajnog mira i tolerancije među narodima u Bosni i Hercegovine.

Kolona učesnika, koja broji hiljade ljudi iz skoro svih dijelova svijeta, polazi iz Mjesne zajednice Nezuk (općina Sapna), a u periodu od tri dana učesnici će preći put dug oko 100 kilometara, da bi došli do Potočara (općina Srebrenica). Učesnici po završetku Marša imaju priliku prisustvovati komemoraciji i učestvovati u obavljanju dženaze-namaza i ukopu identificiranih žrtava genocida, pronađenih u nekoj od masovnih grobnica sa lokaliteta kojima su i sami prolazili u sklopu planirane maršute.

“Marš mira” traje tri dana, od 8. do 10. jula, sa isto toliko etapa. Svaka od etapa duga je između 25 i 30 kilometara.