Malezija: U klizištu na gradilištu stradalo 11 ljudi

Član spasilačke ekipe Rizuan Ramli kazao je kako se među žrtvama klizišta do kojeg je prije dva dana došlo u Penangu, nalaze većinom stranci.

U klizištu na gradilištu na sjeveru Malezije do sada je smrtno stradalo 11 ljudi.

Član spasilačke ekipe Rizuan Ramli kazao je kako se među žrtvama klizišta do kojeg je prije dva dana došlo u Penangu, nalaze većinom stranci.

Ramli je dodao da su živa tri od 14 radnika zatrpanih ispod blata.

Među smrtno stradalima nalaze se radnici iz Kine, Pakistana, Indonezije, Mijanmara i Bangladeša.

U toku su akcije spašavanja.

Izvor: TRT Bosanski

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.