Literarni konkurs povodom Dana državnosti BiH „Moja domovina-moj ponos“

Javna ustanova “Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš” u saradnji sa Općinom Ilijaš i  Bošnjačkom  kulturnom zajednicom “Preporod” Ilijaš,   povodom 25. novembra, Dana državnosti BiH raspisuje konkurs za najbolji literarni rad na temu:“Moja domovina-moj ponos“.

Pravo učešća imaju svi učenici osnovnih škola sa područja općine Ilijaš ( od šestog do  devetog  razreda) a radovi trebaju biti poslati do 20. novembra 2017. godine.

Uslovi konkursa: Radove  pisati u formatu Times New Roman, font 12, razmak (line spacing) 1,5, minimalno jedna, maksimalno tri stranice.   Rok za dostavljanje radova je 20. novembar 2017. godine. Radovi ne smiju biti ranije objavljivani. Dostavljeni radovi se ne vraćaju. Organizatori zadržavaju  pravo objavljivanja pristiglih priča/pripovjetki u svojim publikacijama bez naknade. Radove slati na adresu: JU KSC i Radio Ilijaš, ulica Hašima Spahića 23,  71380 Ilijaš- „Za literarni konkurs-ne otvaraj“ ili na E-mail: railijas@gmail.com. U prijavi navesti ime i prezime djeteta, naziv škole, razred, kontakt telefon i adresu. Rezultati konkursa će biti objavljeni 23. novembra 2017. godine na web stranici Radio Ilijaša, stranici Općine Ilijaš i Facebook stranici BZK Preporod Ilijaš, kao i u programu Radio Ilijaša..

Organizatori su za tri najbolja rada pripremili vrijedne nagrade:

– prvo mjesto 200 KM-glavni pokrovitelj Općina Ilijaš
– drugo mjesto  150 KM -KSC i Radio Ilijaš
– treće mjesto 100 KM- BZK  Preporod

Izbor radova: Radove će izabrati komisija  sastavljena od predstavnika Općine Ilijaš, KSC i Radio Ilijaš i BZK Preporod Ilijaš.Članovi Komisije: Adha Masnopita, Nermina Durić-Kahvedžić i Mirela Kozić.   Dodjela nagrada: Dodjela nagrada i diploma, kao i čitanje radova bit će upriličeno na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća Ilijaš povodom Dana državnosti uz prigodan  program, koji će uključivati predavanje o važnosti Dana državnosti, čitanje  pobjedničkih radova, dodjele diploma, nagrada i zahvalnica.

Generalni pokrovitelj: Općina Ilijaš i načelnik Akif Fazlić.  Medijski pokrovitelji: Radio Ilijaš, oficijelna stranica Općine Ilijaš www.ilijas.ba i FB stranica: BZK Preporod Ilijaš.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.