Lažni humanitarci peljušaju građane na sve strane

Stanovnici Širom naše lijepe BiH sve češće su na meti lažnih volontera koji, predstavljajući se kao članovi raznih humanitarnih udruženja, idu od vrata do vrata i traže novac za liječenje oboljelih sugrađana, najčešće djece.

Na zloupotrebu oboljele djece nedavno su upozorili i predstavnici više  udruženja. Kako su tada objasnili, lažni volonteri se predstavljaju kao članovi neke organizacije i prikupljaju novac za liječenje oboljele djece ili za druge potrebe. Ne manjka ni upozorenja organizacija, u kojima tvrde da zbog sve češćih prevara stanovnici gube povjerenje u prave humanitarne akcije.

Ulice širom BiH pune su nasrtljivih prodavaca čestitki koji od prolaznika traže novac pod izgovorom da je on namijenjen za oboljelu djecu. Sve češća je pojava da vam na kučni prag dođe neko ko se predstavlja kao volonter neke organizacije a koji prikuplja sredstva za akciju koju dotična organizacija sprovodi.

Kako postupiti kada volonter zakuca na vrata?

– Tražiti volonterski list na kojem mora biti njegovo ime, prezime i broj lične karte

– Pozvati organizaciju koju volonter navodno predstavlja i provjeriti da li je akcija u toku

– Pitati na koji način možete znati da će novac dospjeti u prave ruke

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.