Lažni humanitarci, biznis koji u zadnje vrijeme cvjeta

Veliki je broj humanitarnih organizacije koje su registrovane i djeluju na području Bosne i Hercegovine. Problem predstavljaju pojedinci ili skupine pojedinaca koji su vidjeli profitabilnost humanitarnog djelovanja. Nažalost u današnjem vremenu veliki je broj ljudi kojima je pomoć potrebna zbog socijalno-ekonomskog stanja.

Najviše donacija traži se u vidu hrane i osnovnih životnih namirnica za porodice kojima je ona stvarno potrebna.

Tim ljudima treba pomoć i zaista su u potrebi za svim potraživanjima koje objavljuju pojedinci.

Stvarno stanje je takvo da se donirana pomoć dostavlja procjeđena u smislu filtera gdje sve što je dobro ostaje kod ovih što dijele ili proslijeđuju donacije.

Razgovarali smo s nekim od ljudi koji se bave ovakvim radnjama i iz prve ruke smo dobili informacije da se dosta donirane robe prodaje i završava na pijacama širom Bosne i Hercegovine. Takođe nam je pojašnjeno da je veoma lahko pravdati sredstva donatorima. Kako nam je objasnio naš izvor nekoliko slika sa *kamarom* hrane je dovoljno da se opravda donacija recimo od 300 KM. Mi kupimo nešto malo ostalo dobijemo od pravih udruženja ili crvenog križa kao i od svih drugih sličnih organizacija preko svojih veza s ljudima uposlenim u tim organizacijama.

Facebook je najlakši za objavljivanje raznih apela za pomoć gdje kada vidimo ako se neka porodica pokaže profitabilna (kako je izvor naziva) ostajemo uz tu porodici i zna nam nekad ostati više od 50% sredstava koja su namijenjena toj porodici.

Imamo mušterije za sve, odjeću, obuću, hranu bilo šta što se donira može se prodati. Svi naši troškovi su plaćeni nakon obilaska i isporuke donacija uvijek smo u *plusu* tako da se ovo isplati raditi.

Kontrole nema što se tiće ovakvih djelovanja posebno putem Facebook grupa.

Facebok je leglo svih lažnih neregistrovanih udruženja i organizacija svih vrsta a jednostavno je naći sve njih na svaki grad u BiH ima ih u prosjeku bar 2-3 huanitarne grupe koje se bave nezakonskim djelovanjem prikupljanja pomoći za ugrožene.

Prevaranti ako ih tako možemo nazvati, koriste nedovoljnu informiranost građana, a često se i lažno predstavljaju govoreći da prikupljaju humanitarnu pomoć.

Apeliramo da se građani informiraju o svojim pravima koje imaju kao potrošači, te da vode računa o tome jesu li im neke važne stvari rečene usmeno ili su napisane na ponudi sa pečatom i potpisom.

Žrtva može biti svako, a cilj svakog prevaranta je novac. Mete su najčešće lakovjerne, te nemoćne i starije osobe. Najčešće zabilježene prevare su one koje se dešavaju putem interneta, mada ne manjka ni ostalih.

Ukoliko imate ili znate neku od ovakvih grupa, skupina ili pojedinca pošaljite nam informacije, Vaše ime će biti anonimno i neće biti prikazano nigdje.