Pregled Kategorije

Aktuelnosti

OHR: Srbija nije garant Dejtonskog sporazuma!

U nastavku prenosimo stav OHR-a kao odgovor na upit TV1: “Potpisivanjem Općeg okvirnog sporazuma za mir, Savezna Republika Jugoslavija, čija je Srbija pravna sljednica, preuzela je određene obaveze. Između ostalog, obavezala se na puno…

BiH nema školu za diplomate

Za razliku od zemalja regiona i svijeta, Bosna i Hercegovina još nema diplomatsku akademiju kao ustanovu u kojoj bi se diplomatski kadar profesionalno obučavao. Na primjer, profesionalna obuka diplomata ima dugu tradiciju u Srbiji, a…

Parlament Katalonije odobrio nezavisnost

Parlament Katalonije odobrio je u petak proglašenje neovisnosti od Španjolske. U tajnom glasovanju, za je glasalo 72 zastupnika, protiv je bilo 10, dok je dvoje bilo suzdržano. Protivnici neovisnosti napustili su sjednicu, a…