JU OŠ ¨Stari Ilijaš¨ Ilijaš: Djeca posjetila kino u Sarajevu

Učenici I, II i III razreda OŠ “Stari Ilijaš” u Ilijašu su u pratnji svojih učiteljica i pedagoga škole, posjetili kino u Sarajevu gdje su uživali u animiniranom filmu “Ričard Roda”.

Odlazak ispred škole bio je u 09:00h a povratak u 12:30h.

Svi su zaista uživali u kvalitetnim projekcijama na velikom platnu i druženju, a ujedno su proširili svoje znanje iz medijske kulture.

O filmu “Ričard Roda”

Vrabac Ričard, animirani film kojeg su djeca gledala siroče je kojeg su od rođenja odgajale rode, vjeruje da je jedan od njih. Ali kad dođe vrijeme za migraciju, njegova porodica roda mora da mu otkrije pravi identitet i da ga ostavi u šumi, jer ne bi preživio putovanje do Afrike. Odlučan u tome da dokaže da je on ipak roda, Ričard će krenuti sam na jug, ali će mu se pridružiti ekscentrična sova s izmišljenim prijateljem i narcisoidni papagaj, disko-pjevač.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.