Japan, Kina i SAD najzaduženije zemlje svijeta

Kada je riječ o Turskoj, dug ove zemlje je na kraju septembra ove godine iznosio 230 milijardi dolara, a udio ove zemlje u globalnom dugu je 0,4 posto.

Japan, Kina i Sjedinjenje Američke Države (SAD) zauzimaju prva tri mjesta na listi globalnog duga koji iznosi 63 biliona dolara, javlja Anadolu Agency (AA).

Prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda (IMF), globalni dug iznosi 63 biliona dolara, a 58 posto od ove brojke otpada na Japan, Kinu i SAD.

Na vrhu liste na najvećim dugom nalazi sa SAD, a ova zemlja ima dug 19,94 biliona dolara, prema čemu se može zakljuciti da američki dug iznosi 32 posto od ukupnog globalnog duga.

Veći dio američkog duga pripada saveznim administracijama, bankama, osiguravajućim kompanijama, investicionim fondovima, penzionim fondovima i Saveznim rezervama (FeD).

Na drugom mjestu nalazi se Japan s dugom od 11 biliona dolara, čiji je udio u globalnom dugu 18,8 posto. Nakon toga dolazi Kina sa pet biliona dolara duga, odnosno udjelom u globalnom dugu od osam posto. Prate ih Italija sa 2,4, te Francuska sa 2,3 biliona dolara duga.

U odnosu na bruto nacionalni dohodak (BDP), u svijetu prednjači Japan sa 240 posto, zatim Grčka sa 181,6 posto, Libanon sa 148,7, Italija sa 132,6, te Portugal sa 130,3 posto.

Kada je riječ o Turskoj, dug ove zemlje je na kraju septembra ove godine iznosio 230 milijardi dolara, a udio ove zemlje u globalnom dugu je 0,4 posto.

izvor: TRT Bosanski

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.