Izjava predsjednika Građanskog saveza (GS) Nihada Čolpe povodom presude Ratku Mladiću za genocid i zločine protiv čovječnosti u BiH

Trebalo je RS zbrisati sa lica zemlje poput ISIL-a

Trebalo je RS zbrisati sa lica zemlje poput ISIL-a

Smatram da bi pravda bila zadovoljena da je entitet RS kao genocidna tvorevina zbrisan sa lica zemlje po uzoru na ISIL. Da su zapadne sile bile ozbiljne u želji da se pravda zadovolji bili bi poništeni rezultati genocida tj. sama RS bi bila ukinuta. Presuda Mladiću je mala zadovoljština za nas koji smo proveli djetinjstvo pod njegovim granatama u opkoljenom Sarajevu.

Naša zemlja treba da ide naprijed i gleda u budućnost sa punom sviješću o onome što je napravljeno i u tome vidim najveći doprinos Suda u Hagu. Tamo utvrđene činjenice su temelj na kojem trebamo graditi buduće odnose sa svima u regionu i unutar BiH. Naš vječni društveni i politički cilj treba ostati ukidanje genocidne tvorevine RS.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.