Inzko: Republika Srpska nije ovlaštena da donosi odluke o pridruživanju NATO-u

Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Inzko kazao je za Klix.ba kako Narodna skupština RS-a nema nadležnost da donosi odluke o pridruživanju međunarodnim organizacijama.

Kao konačni tumač civilnih aspekata Općeg okvirnog sporazuma za mir on želi pojasniti, u vezi sa Rezolucijom koju je jučer usvojila Narodna skupština RS-a, da Mirovni sporazum, a samim tim i Ustav, imaju primat nad bilo kojim aktom koji je usvojila NSRS.

“NSRS nema zakonske ovlasti da taj Sporazum tumači na način da nameće obaveze zvaničnicima na državnom nivou. Želim još jednom naglasiti da je, u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, vanjska politika u isključivoj nadležnosti državnih institucija i da, u skladu s tim, odluke o pridruživanju međunarodnim organizacijama moraju donositi nadležni organi na tom nivou te da se one moraju poštovati”, kazao je Inzko za Klix.ba.

Podsjećamo, zastupnici u Narodnoj skupštini RS-a sinoć su usvojili rezoluciju kojom se definiše neutralnost entiteta Republika Srpska u odnosu na postojeće vojne saveze. U Rezoluciji je navedeno da teritorija RS-a ne može biti otuđena na bilo koji način mimo Ustava i zakona, niti joj se može utvrditi i upisati drugo svojstvo.

izvor: klix.ba
Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.