Ilijaška zavrzlama: Sigurna ili klopka za pješake

Pored pružnog prijelaza kod Dijane na pješackom prijelazu postavljene su ograde koje imaju X funkciju ili usporavanja brzine prelaska pješaka.

Mjesto ovih ograda je na samoj ivici puta a pokrivaju citavu pjesacku stazu. Nije dugo trebalo da ih neko zguzva vozilom. Na svu srecu da niko nije bio unutar kada sdesilo lomljene ograde od strane vozila.

 

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.