Ilijaš: Veseli čas sa Kiketom

Pozivamo vas na zabavu i druženje sa Kiketom u četvrtak 09.11.2017.  godine u kino sali Ilijaš u Ilijašu. Veseli čas sa Kiketom će biti održan u dva termina. Prvi termin će biti održan  u 11 :00 sati a drugi  u 13:00 sati .

Za sve goste Ulaz je 3 KM.

Najmlađi će imati priliku družiti se sa poznatim prijateljem djece Mirsadom Avdagićem Kiketom.

Dobro nam došli.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.