Humanitarni broj za pomoć Danijeli Hadžić

Danijeli možete pomoći pozivom na humanitarni broj za korisnike BH Telecom fiksne i mobilne mreže: 090/291-009  (donirate 2 KM)

TRANSPLANTACIJA JEDINA NADA ZA ŽIVOT

Danijeli Hadžić iz Ilijaša HITNO je potrebno 69.000 EURA ta TRANSPLANTACIJU pankreasa i bubrega.

Danijeli možete pomoći pozivom na humanitarni broj za korisnike BH Telecom fiksne i mobilne mreže:

090/291-009  (donirate 2 KM)

BROJEVI ŽIRO RAČUNA NA KOJE DANIJELI MOŽETE POMOĆI SVOJIM UPLATAMA:

Račun u KM: 1601087110106859
Vakufska banka DD Sarajevo
Danijela Hadžić

Devizni račun: Vakufska banka DD Sarajevo
S.W.I.F.T. Code: VAKUBA22
IBAN: BA391601087110106956
Danijela Hadžić
126 Ilijaške brigade 61, Ilijaš

Pokažimo humanost i pomozimo da se jedan mladi život sačuva!

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.