HFA: Poziv za dodjelu stipendija

Humanitarni Fond Atlanta je svojim radom već duži niz godina pokazao kako je uvijek tu za one kojima je pomoć potrebna.

Ovog puta HFA poziva majke ili staratelje djece koja su bez oca ili oba roditelja, a da nisu stariji od 13 godina da se jave Muniri Džabija na broj tel. 062/419-388 ili privatni profil na facebook OVDJE, radi uputa i dogovora za apliciranje za dodjelu stipendija.

Napomena: Pravo na stipendiju imaju djeca do 13 godina bez jednog ili oba roditelja.
Poziv važi za djecu iz cijele Bosne i Hercegovine. 

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.