Gornja Luka: Nastavak Radova na kanalizacionoj mreži

U toku su radovi na realizaciji radova spajanja domaćinstava na kanalizacionu mrežu. U ovom dijelu Ilijaša ovo je projekat koji je dugo očekivan od strane stanovnika Luke.

Umrežavanje i spajanje na kanalizacionu mrežu izvodi JKP Vodostan Ilijaš. Glavni vod će biti iskopan i ostavljeni šahtovi u koje će svako domaćinstvo morati snijeti troškove spajanja u glavni odvod.

Radovi teku po planu i privode se kraju. Ostalo je još nekih 100 metara do kraja planirane dionice kanalizacione mreže.