George H. W. Bush postao najstariji predsjednik u američkoj istoriji

Bivši predsjednik George H.W. Bush postao je najstariji predsjednik u američkoj istoriji kada je u subotu navršio 93 godine i 166 dana.

Bush, rođen 12. juna 1924. godine, oborio je raniji rekord koji je držao Gerald Ford koji je umro 2006. godine u dobi 93 godine i 165 dana. Iza njega je Ronald Reagan koji je umro u 2004. s 93 godine i 120 dana.

Jimmy Carter, drugi najstariji živući predsjednik, rođen je 1. oktobra 1924., nešto više od stotinu dana nakon Busha.

Bush stariji prvobitno je služio kao Reganov potpredsjednik u 1980-im nakon čega je naslijedio Reagana kao 41. američki predsjednik. On je imao 64 godine kada je 1989. godine preuzeo predsjedničku dužnost.

Bush je proslavio 93. rođendan na obali Mainea, i ostao je aktivan u proteklih nekoliko godina, vozeći se u čamcu s porodicom i čak skačući s padobranom za 90. rođendan. Ove godine, ipak, suočen je sa zdravstvenim komplikacijama nakon što je u dva navrata prebačen u bolnicu zbog upale pluća i hroničnog bronhitisa, prenosi Washington Examiner.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.