Faruk Bešlić ponovo izabran za predsjednika Sindikata srednjeg obrazovanja KS

U ponedjeljak, 26.03.2018.godine, održana je izborna, izvještajna i svečana Skupština Sindikata srednjeg obrazovanja, odgoja, nauke i kulture KS. Razmatrani su i usvojeni Izvještaj o radu, Finansijski izvještaj, Izvještaj Nadzornog odbora i Program rada za prethodni period.Predložen je i usvojen Prijedlog programa rada i finansijskog plana za 2018.godinu.

5abe8e809593bNa Skupštini su izabrani predsjednici i članovi Kantonalnog i Nadzornog odbora. Za predsjednika Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Kantona Sarajevo, većinom glasova, ponovo je izabran Faruk Bešlić, a za predsjednika Nadzornog odbora Dževad Pohara.

U svečanom dijelu konferencije nastupio je orkestar Srednje muzičke škole, a Odlukom Kantonalnog odbora uručene su zahvalnice i plakete članovima Sindikata, pojedincima i organizacijama, koji su svojim radom i zalaganjem doprinijeli ugledu i kroz socijalni dijalog uvažavali Sindikat.

Plakete su dodijeljene sljedećim članovima Sindikata: Bajraktarević-Rožman Esma, Bosnić Rabija, Đečević Amra, Hujić Suada, Kapić-Karačević Selma, Karović Jasna, Kopić Adel, Pejaković Josip, Pozderac Armina, Romanić Tatjana, Šljivo Nedjeljka i Zrnić Mustafa.

Zahvalnice su dodijeljene sljedećim pojedincima i organizacijama:Alić Meliha, Konaković Elmedin, Kurić Mirvad, Šarić Ivica i Srednja muzička škola Sarajevo.

Članovi Sindikata i ovoga puta su pokazali zrelost izborom Bešlića za svog predsjednika.Dokazali su da vjeruju u njegov rad i zalaganje za zaštitu prava radnika u prosvjeti i kulturi.Prepoznali su i glasali za pobjedu istinskih ljudskih i profesionalnih vrijednosti i kvalitet.

Gospodin Faruk Bešlić je dugogodišnji sindikalni aktivista.U svom dosadašnjem radu pokazao je izuzetne rezultate i uvijek se zalagao za dostojanstven položaj prosvjetnih radnika.Iako je dobitnik mnogih nagrada i priznanja, ostao je skroman, dosljedan sebi i putu koji trasira.

Radeći godinama kao profesor u Prvoj gimnaziji, koja je iznjedrila dva nobelovca, ali i kroz angažman u Sindikatu,uočio je brojne probleme sa kojima se suočavaju uposlenici u srednjem obrazovanju. Dosadašnji rad Faruka Bešlića obilježili su brojni uspjesi, međutim njima su često prethodili turbulentni pregovori, pogotovo sa predstavnicima Vlade KS u mandatu 2010-2014, ali i odsustvo socijalnog dijaloga.

Na čelo Sindikata opet je izabran čovjek koji će svoje članstvo istinoljubivo voditi i u pregovorima birati za njih samo najpovoljnija rješenja.Zahvaljujući stručnosti, savjesnosti, sistematičnosti u radu i spremnosti na socijalni dijalog, veoma je cijenjen među svojim članovima, kolegama u svim granama Sindikata i socijalnim partnerima.Uvažavaju ga i ministri, posebno premijer Konaković Elmedin, sa kojim je u pregovorima ostvario korektnu saradnju.

Gospodinu Faruku Bešliću i novoizabranim članovima u organima Sindikata upućujemo iskrene čestitke!

Piše:Amra Đečević