Evropsko vijeće odobrilo uvođenje novog sistema granične kontrole u Schengenu

Iz Vijeća je saopćeno da je odobrena reforma sistema kontrola u Schengenu koji je formiran s idejom uspostave slobodnog kretanja u zemljama članicama.

Evropsko vijeće odobrilo je uspostavu novog sistema graničnih kontrola u zemljama Schengena koji predviđa da se podaci državljana iz trećih zemalja snime u elektronskoj formi i učine dostupnim za korištenje svim članicama te regije.

Iz Vijeća je saopćeno da je odobrena reforma sistema kontrola u Schengenu koji je formiran s idejom uspostave slobodnog kretanja u zemljama članicama.

Shodno reformi, državljani trećih zemalja će biti podvrgnuti kontrolama pri ulasku u Schengen i njihovi podaci će biti registrirani jedinstvenoj bazi. Tako će svim članicama te regije biti dostupna imena državljana trećih zemalja, kao i njihovi drugi podaci, uključujući broj identifikacionog dokumenta, otisak prsta, fotografija i datum ulaska i izlaska iz Schengena.

Cilj novog sistema je uspostava jedinstvene baze podataka u Schengenu, a sve radi bolje kontrole validnosti dokumenata stranih državljana. Podaci će biti dostupni i Europolu, carinskim kontrolama i službenicima koji razmatraju zahtjeve za vize.

Riječ je o dijelu plana reforme Schengena koji je Evropska komisija pripremila prošle godine, a koji će na snagu stupiti 2020. godine.

Izvor: TRT Bosasnki

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.