Duhan za motanje, stvarnost financijske nemogućnosti BiH društva ili ušteda?

Prema nekim podacima, BiH je druga zemlja u svijetu po neaktivnosti stanovništva na tržištu rada, odmah nakon Palestine, a prema podacima Agencije za statistiku BiH iz jula prošle godine, 45,8 % mladih u dobi od 15 do 24 godine starosti je nezaposleno. 

Uzimajući u obzir da je BIH istodobno i zemlja sa najvećim postotkom konzumenata duhana i cigareta u Evropi došli smo na ideju da provjerimo, koliki broj ljudi u BIH danas konzumira nepreradjeni prskani duhan za vlastitu proizvodnju i konzumaciju.

Došli smo do poražavajućih informacija da čak 48%  konzumenata duhana danas konzumira motani duhan za vlastitu upotrebu. 

Uzimajući u obzir stanje u državi, veliki broj nezaposlenih osoba i stresnu političku scenu, cigareta  je danas jedan od izlaza iz stresne situacije u kojoj se građani BiH nalaze, samim nedostatkom financijskih sredstava, građani nisu u mogućnosti priuštiti originalno pakovanja cigareta, na koje su akcize posljednjih godina dovele do 300%povećanja cijena duhanskih proizvoda.

Nizak životni standard doveo je do konzumacije prskanog domaćeg duhana, koji se prodaje uličnom i pijačnom prodajom širom BIH. Razlike u cijeni domaćeg (prskanog) rezanog duhana i fabričkog pakovanja je u postotcima jednak  odnosu cijena izmedju originalnog pakovanja cigareta i cigareta vlastite proizvodnje (motanih). Stoga se građani sve češće odlučuju na kupovinu sirovog duhana  pijačne i ulične prodaje.

Da bi situacija bila još stresnija, većina sirovog duhana danas je nepoznatog kvaliteta. Smatra se da je svaki sirovi duhan prskan posebnim substancama i aromama koje su u velikoj mjeri štetne po zdravlje čovijeka. Čak 92% substanci utiče na respiratorni trakt, disajne puteve i kardiovaskularni sistem.

Sa aspekta zaštite potrošača, u inspektoratu FBIH  naglašavaju da je sporan kvalitet duhana koji se prodaje nelegalno. Taj duhan, ne prolazi potrebne kontrole, zbog čega inspektori apeluju na potrošače, da izbjegavaju kupovinu duhana koji nije zapakovan i deklasiran u skladu sa zakonom.