Drama u zvorničkoj bolnici, stigla i policija.

Ljekari zvorničke bolnice onemogućeni su jutros da održe stručni kolegij jer se v. d direktora Jovan Okuka zaključao u svoju kancelariju dok su ostali ljekari sa bivšim direktorom Miloradom Drljevićem ispred vrata, javlja dopisnik BN televizije.

Ovo je nečuveno, onemogućeni smo da održimo stručni kolegij i veoma smo zabrinuti za dalji rad bolnice. Htjeli smo da vidimo šta i kako dalje, ali smo u tome spriječeni – kaže ljekar Zoran Komljenović, koji još nije dobio nikakvo rješenje o svojoj smjeni sa funkcije zamjenika direktora Opšte bolnice Zvornik.

Za zamjenika bolnice postavljena je Ivana Prodanović, prenosi BN Televizija.

Oko pola devet u krugu bolnice pojavila su se dva policajca, a kako saznaje dopisnik BN televizije, danas bi trebalo da se održi primopredaja dužnosti direktora bolnice. Zaposleni u zvorničkoj bolnici najavili su da će i danas u podne održati protestno okupljanje.

Ljekari i drugi zaposleni u toj bolnici protive se smjeni direktora bolnice u Zvorniku, navodeći da iza toga stoje lični interesi poslanika SNSD u PD PS BiH Lazara Prodanovića, koji gradi privatnu bolnicu vrijednosti od jedan milion KM.

Ljekari su nastavili sa radnim obavezama, a u podne će održati protestni skup.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.