Donja Luka Ilijaš: Uništavanje rijeke za šaku maraka, ko je odgovoran?

Donosimo vam očigledan primjer nemara prema prirodi i riječnom koritu u Donjoj Luci, Općina Ilijaš.

Kako nebriga o prirodi i rijekama zna da se osveti pokazale su nedavne poplave u regionu. U Bosni i Hercegovini eksploatacija šljunka i pijeska obavlja se u gotovo svim rijekama. Koncesionari legalni i ,,divlji”, uz amin državnih i opštinskih službi, nesmetano se bogate uništavajući riječna korita. Mještanima u amanet ostavljaju uništene rijeke, razrušene puteve, prijetnje od suše i poplava.

,,To je kriminal, ako ga ima. Totalna nebriga vlasti. To je potpuno uništena rijeka. Država ništa ne čini, a pojedinci se enormno bogate. Taj šljunak se koristi za gradnju  svih segmenata, nasipa puteva i tako dalje.

Rijeka Bosna je u većem dijelu pretvorena u pustoš ako gledmo obalu i njeno korito. I pored toga što je zakon jasno definisan i nalaže odobrenje s viših nivoa vlasti ipak Općinske službe to zanemaruju i po svojoj procjeni dozvoljavaju ovakve slučajeve.

Odavno se upozorava da na ovaj način prirodne resurse koriste privilegovani pojedinci. Uspostavljen je savršeni kriminalni krug: gradski budžet ostaje uskraćen za višemilionske prihode, a pare od nelegalne eksploatacije šljunka završavaju na računima pojedinaca od kojih pokradena opština i država kupuje taj isti ukradeni pijesak i šljunak otet od građana.

Da je problem eskalirao i koliko pažnje je gradonačelnik naše općine posvetio pažnje ovom problemu to ne znamo, uz opasku da kada su u pitanju koncesije, Opština ima zavezane ruke.

Vidimo brda šljunka pravnog i bespravnog, a kao građani ne možemo uticati na to jer inspekcija ne radi svoj posao.

Inspekcija je državna i ne radi gotovo ništa. Inspekcija za vode je tokom prošle godine na rijeci Bosni zbog nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska podnijela jednu krivičnu prijavu, izdat je jedan prekršajni nalog i u četiri slučaja zabranjena eksploatacija šljunka. Često se pravdaju da su im problem kadrovski kapaciteti, a i da su divlji šljunkari lukavi – vrlo teško ih je uhvatiti na djelu, jer vade šljunak u ranim jutarnjim ili kasnim noćnim satima, kada malobrojni inspektori spavaju.

Dešavalo se da kada mještani prijave nelegalnu eksploataciju, iz inspekcije dobiju odgovor da na teren nema ko da izađe osim u ,,izuzetno hitnim slučajevima”.

Da li je ovo pravno ili bespravno na službi je da to procijeni i da radi svoj posao. Uništavanje korita rijeke se nastavlja onako kako to traje godinama, naravno to mogu samo pojedinci i oni privilegovani.

Pogledajte slike s lica mjesta i sami procjenite. Na licu mjesta smo zatekli i bager koji je tu vise sedmica, kako su nam neki od mještana rekli.