Dječiji Doplatak: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS nema uticaj na općinsku službu

Cijenjeni građani općine Ilijaš, svi oni koji primaju sredstva od Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS u vidu dječijeg dodatka istražili smo šta se dešava po pitanju ideje i forsiranja uplata dječijeg dodatka preko Vakufske Banke.

Ovu informaciju smo direktno provjerili s Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS. koje nam je kazalo da to što služba u Ilijašu radi je samoincijativno i da to ne bi smjeli tražiti od korisnika ovih usluga jer kako navode ministarstvo je to koje donosi takve odluke a takva odluka nije donešena, ako bude korisnici će biti obavješteni o tome.

Bili smo i u Vakufskoj Banci u Ilijašu gdje smo dobili slijedeće informacije. Da bi otvorili tekući račun svaki novi račun mora biti otvoren s depozitom od minimalno 15 konvertibilnih maraka. Pa vi vidite koliko bi se novca samo za otvaranje slilo u tu banku.

Pokušali smo razgovarati sa šefom poslovnice Vakufske Banke u Ilijašu ali nakon 20 minuta čekanja otišli smo jer je šef napustio objekat poslovnice.

Otvaranje tekućeg računa je inaće besplatno ali u ovom slučaju banka je odlučila da uz tekuće račune za korisnike dječijeg dodatka uključe i Bankomat karticu koja je u ovom slučaju obavezna.

Postavljamo pitanje ko je pokrenuo ovo i šta je u pozadini? Da li je neki dogovor ili slićno da se već ugroženo stanovništvo ugrozi još više.

Da stvar bude još gora kako smo uspjeli saznati od više korisnika ovih usluga je da šef službe koja se bavi pitanjima sprovedbe dokumentacije i isplate dječijih dodataka u Ilijašu uvijek stvara probleme mnogima i ponaša se selektivno po tom pitanju.

Ministarstvo je nadležno za donošenje slićnih odluka koje bi općinska služba morala sprovesti no ovdje se dešava nešto sasvim drugo. Odluke donosi šef Općinske službe jer on misli da bi to trebalo da se uradi i bez izuzetaka su svi obavezni da dostave brojeve tekućih računa na koje bi se ubuduće isplate mgle vršiti preko tih računa.

Mi smo u telefonskom razgovoru s ministarstvom potvrdili da je ovo samovoljna incijativa Općinske službe i da su kako navode zvali naćelnika općine Ilijaš i Ćazima ni korisnici usluga su i dalje primorani da dostave sporne kopije svojih računa.

Napominjemo još da je rok za dostavljanje kopije kartice tekućeg računa 15. Novembar ove godine.

Odnos prema građanima iz službe je katastrofalan u što smo se i sami uvjerili drskost i nepotizam su u maksimalnom izražaju.

Vas cijenjeni korisnici i primaoci dječijih dodataka obavještavamo da su ovo informacije koje smo mi dobili i za koje imamo tačne informacije iz prve ruke no vaša je odluka da li ćete dostaviti kopije računa općinskoj službi za pitanja socijalne poltike za koju je nadležno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS i s tim to ministarstvo je jedino koje može da donese ovakvu odluku, no nije i na službenoj stranici Ministarstva možete pročitati obavještenje koje jasno kaže da se ovakav ćin ne može sprovesti na nivou općine.

Obavještenje iz  Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS možete pročitati OVDJE.

Dječiji Doplatak: Prevara, skandal ili pokušaj manipulacije građana 1

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.