Danas u BiH udari vjetra brzine i do 90 kilometara na sat

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas se očekuju vjetrovi i do 90 kilometara na sat. U regijama Banje Luka, Bihaća i Tuzle očekuju se udari vjetra od 60 do 90 kilometara na sat, a u Livnu i Sarajevu očekuje se vjetar brzine između 60 i 85 kilometara na sat.

Građani Višegrada, Mostara, Foče i Trebinja osjetit će vjetar nešto manje brzine, do 80 kilometara na sat. Očekuje se da će najmanje udare vjetra brzine do 70 kilometara na sat osjetiti stanovnici Prijedora.

Jučer su u BiH zabilježeni orkanski udari vjetra brzine iznad 118 kilometara na sat, dok je na vrhu Bjelašnice zabilježena brzina vjetra od 144 kilometra na sat.

izvor: Avaz.ba

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.