Čović 1993. tražio 10 zarobljenika za prinudni rad u “Sokolu”

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović voli se pohvaliti titulom "najeuropljanina u BiH", koju mu je dodijelila nepznata nevladina organizacija. Također, Čović voli isticati da se on najviše zalaže za jednakopravnosti svih građana BiH dok, u biti, provodi politiku etničkog čišćenja od nehrvata u zapadnoj Hercegovini i daje izjave "kako neće dozvoliti zelene, muslimanske transverzale prema moru".

Dokument u prilogu ovog teksta govori kako je Čović, kao ratni direktor “Sokola” tražio od komandanta HVO-a Slobodana Praljka da mu, na ime podizanja zaštitne ograde oko preduzeća “Sokol”, odobro korištenje deset ratnih zarobljenika koji bi bili odvođeni na prinudni rad. S obzirom da u ovo vrijeme bijesni rat pobunjenog dijela HVO protiv Armije Republike BiH, te da HVO u Hercegovini nije ratovao protivtzv.VRS, ne treba previše pogađati koje su nacionalnosti bili zarobljenici koje je tražio Čović.Čović 1993. tražio 10 zarobljenika za prinudni rad u “Sokolu” 2

Izvor: BNN.ba

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.