Čitanje presude Mladiću: Neselektivno granatiranje Sarajeva i ubijanje civila

Mladić je optužen za genocid u šest bh. općina 1992. godine, genocid u Srebrenici, progone širom BiH, terorisanje građana Sarajeva kao i uzimanje međunarodnog osoblja za taoce

Pred Sudskim vijećem Haškog tribunala, u kojem su Alphons Orie (predsjedavajući) te Christoph Flügge i Bakone Justice Moloto (članovi), počelo je čitanje prvostepene presude Ratku Mladiću, ratnom komandantu Vojske Republike Srpske. Mladić se, iako je postojala opcija da neće prisustvovati izricanju presude, pojavio se u sudnici.

– U dijelu presude koji se tiče zločina počinjenih u Sarajevu, ustanovljeno je da su od maja 1992. do novembra 1995. Vojska RS-a i Sarajevsko-romanijski korpus (SSK) namjerno granatama gađali civilno stanovništvo. 18. nov. 1994. gađana je žena koja je sa svojom djecom išla ulicom. Metak joj je pogodio trbuh i pogodio njenog sina u glavu. Pripadnici SRK-a granatirali su Markale, a sve žrtve su bili civili među kojima je bilo žena, djece i staraca. 1994. i 1995. SRK je napado Sarajevo modificiranim avio bombama, oružjem koje je imalo razoran učinak.

Konstatiralo je da je namjera izvršioca koji su bili pripadnici SSK da gađaju civile i da na neselektivan način granatiraju grad

Pripadnici SRK počinili su ubistva, protupravne napade na civile, zločin protiv čovječnosti.

10.25.

Otprilike 31. maja 1992 snage bosanskih srba okupile su grupu muškaraca bosanskih muslimana u općini Sanski Most, Četvorica su ubijena ubijena na putu do mosta, a ostali su na mostu prisiljeni da skaču jedan po jedan. Preživio je jedan čovjek.

Kada su stigli u logor Manjača za koje se smatralo da nisu zdravi, Božidar Popović je kazao: Vratite govna natrag, mrtvi mi ne trebaju.

U julu 1992. godine policija i pripasnici VRS-a su u logoru Keraterm držali veliki broj zatvorenika. Tokom noći je u sobu ubaceno hemijsko sredstvo koje je izazvalo paniku. Vojnici i stražari su na zatvorenike otvorili vatru i mnoge od njih ubili. Zatim nastavili pucati na zatocenike koji su bili unutra.

Vijeće je konstatovalo da su počevši od 12 maja ’92 lokalne vlasti bosanskim muslimanima i hrvatima ograničili kretanje.

… Prisilno iseljenje počinjeno je u općini Banja Luka, Bijeljina, Foča, Ilidža, Ključ, Kotor Varoš, Pale, Prijedor, Rogatica, Sanski Most, Sokolac i Vlasenica.

10:16

Uz napomenu da će na današnjem zasjedanju iznijeti samo rezime svojih konstatacija, sudija je podsjetio za šta se tereti Mladić te dodao kako je održano 530 dana suđenja, te saslušano 592 svjedoka.

Dodao je kako će Vijeće zapčeti iznošenje činjeničnih i pravnih konstatacija te naglasio da je tokom cijelog perioda na koji se odnosi optužnica postojao oružani sukob. U nekoliko općina počinjena su ubistva koja su predstavljala zločin protiv čovječnosti. Izvršavana su i masovna pogbljena.

10.10

Izricanju presude u Hagu prisustvuju brojna udruženja žrtava iz BiH.

Mladića optužnica tereti za ratne zločine počinjene na teritoriji Bosne i Hercegovine tokom 1992. do 1995. godine.

Uhapšen 26. maja 2011. godine, nakon 12 godina skrivanja u okolini Lazareva, a Hagu je izručen 31. maja iste godine.

Optužnica Mladića tereti za genocid, progon, istrebljenje, ubistva, deportacije i prisilno premiještanje i za zločine protiv čovječnosti, preciznije za genocid u šest bh. općina 1992. godine, genocid u Srebrenici, progone širom BiH, terorisanje građana Sarajeva kao i uzimanje međunarodnog osoblja za taoce.

Suđenje Mladiću počelo je 16. maja 2012. godine, a okončano 15. decembra 2016. godine.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.