Bosnu i Hercegovinu u ratu napustilo 1,2 miliona ljudi

Bosnu i Hercegovinu je u proteklom ratu napustilo 1,2 miliona ljudi. U zemlju se u međuvremenu vratilo 450.000 ljudi, izjavila je ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac.

Prema njenim riječima unutar Bosne i Hercegovine usljed ratnih zbivanja interno je raseljeno oko milion ljudi. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH pruža direktnu pomoć u izgradnji stambenih jedinica za oko 98.000 interno raseljenih lica.

Rok za povratak koji je zadalo ovo ministarstvo je 2020. godina. Do tada je potrebno osigurati 34.000 stambenih jedinica.