BiH suočena s velikom opasnošću od sajber kriminala.

Veliki broj institucija u BiH nema adekvatan softver kojim bi zaštitili svoj informacioni sistem. Dokaz za ovu konstataciju su sve češći hakerski upadi na sajtove i mejlove zvaničnih institucija u BiH i FBiH. Naime, već mjesecima smo svjedoci hakerskih napada. Prvo je meta bio sajt Vijeća ministara BiH, zatim stranica FUP-a, a potom i mejl adresa Vjekoslava Bevande, ministra finansija i trezora BiH. Iz svega ovoga da se naslutiti da je BiH suočena s velikom opasnošću od sajber kriminala.Problema u BiH je više kada je u pitanju informaciona tehnologija. Ključni je, čini se, što je veliki broj zaposlenih u institucijama u BiH informaciono nepismen, što službe koje su zadužene da opreme institucije najsavremenijom opremom, to ne rade, već kupuju jeftine softvere i na taj način omogućavaju svakom malo vještijem korisniku ovih savremenih tehnologija da s najjeftinijeg računara upadne u informacioni sistem institucija i sruši ga.

Koliko je to opasno, čini se da nisu svjesni oni koji su zaduženi da informacijski sistem institucija u BiH drže pod kontrolom. Čini se da je veoma lako doći do vrlo važnih i tajnih podataka u BiH i da bi nepoznavanje informacione tehnologije i olako korištenje iste moglo izazvati nesagledive posljedice.

Republika Srpska je, čine se, u tom segmentu ipak u nešto boljoj poziciji od zajedničkih institucija i Federacije BiH. Oni su još prije šest godina uspostavili CERT, posebni odjel koji prati situaciju u informacionom sistemu ovog entiteta. Ministarstvo bezbjednosti BiH pokrenulo je projekat formiranja CERT-a na nivou institucija BiH još prije šest mjeseci, ali se čini da je zapelo i da još nema naznaka da će ovaj odjel biti formiran.

Do tada, sektor koji se bavi ovim poslovima u institucijama trebalo bi da bude vrlo oprezan i da pokuša da zaštiti veb-stranice i mejl adrese u institucijama. Ali, čime?

Stavovi izrečeni u ovom tekstu su autorovo lično mišljenje ali ne nužno i stavove portala.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.