BiH nema školu za diplomate

Bez osnivanja diplomatske akademije i dalje ćemo imati loš i slab imidž Bosne i Hercegovine u svijetu, kaže poslanik Nezavisnog bloka Senad Šepić

Za razliku od zemalja regiona i svijeta, Bosna i Hercegovina još nema diplomatsku akademiju kao ustanovu u kojoj bi se diplomatski kadar profesionalno obučavao. Na primjer, profesionalna obuka diplomata ima dugu tradiciju u Srbiji, a najveći broj predavača su profesionalne diplomate, univerzitetski profesori, kao i drugi eksperti iz zemlje i inostranstva.

Diplomatski studij

Između ostalog, Diplomatska akademija Srbije organizuje stručne ispite za zaposlene u MSP-u te zemlje, tečaje stranih jezika te specijalističke seminare i predavanja. U Hrvatskoj, osnovana u okviru Ministarstva vanjskih poslova 1994. kao Diplomatska škola, godinu kasnije postaje Diplomatska akademija, u kojoj se obrazovanje provodi kroz temeljne diplomatske tečaje – jednogodišnji stručni diplomatski studij i dvomjesečni diplomatski tečaj.

Državni poslanik Nezavisnog bloka Senad Šepić godinama apeluje na nadležne da izrade prijedlog odluke o osnivanju diplomatske akademije BiH i da ga dostave Parlamentu BiH. Postojanje jedne ovakve institucije, ističe Šepić, neophodno je da bi ljudi koji predstavljaju BiH u svijetu bili školovani i osposobljeni za tu vrstu posla, što često nije slučaj sa našim diplomatama.

– Naša diplomatska mreža je opterećena uskostranačkim, čak i nekim familijarnim imenovanjima. Formiranjem diplomatske akademije pokazali bi se svi propusti u imenovanjima do sada. Bez ovakvog pristupa, mi ćemo nastaviti imati loš i slab imidž u svijetu, jer ljudi koji nas predstavljaju uglavnom dolaze po nekoj uskostranačkoj liniji, interesno su opterećeni. Ovaj problem je potrebno sistemski riješiti, da bi se ljudi pripremili za diplomatsku službu, a to je jedan već viđen sistem razvijenih zemalja u svijetu i onih u regionu, kazao nam je Šepić, koji je i član Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma PSBiH.

Međutim, u Ministarstvu vanjskih poslova BiH kažu da cijene utemeljenje ove akademije kao jako važan korak koji, nažalost, “još nismo u mogućnosti poduzeti”.

Tri preduvjeta

​Naime, da bi se pokrenula procedura za utemeljenje diplomatske akademije, potrebno je ispuniti tri krucijalna preduvjeta.

– To su usvajanje zakona o vanjskim poslovima BiH, koji će dati institucionalni oblik diplomatske akademije kao neovisnog tijela u procesu izvršenja vanjskopolitičkih aktivnosti BiH. Tu je i prelazak sa održivog na razvojni budžet institucija Bosne i Hercegovine, koji će omogućiti neometano finansiranje aktivnosti diplomatske akademije u izvršavanju njenih obaveza. Trebao bi se potpisati i memorandum o saradnji Vijeća ministara ili Ministarstva vanjskih poslova sa sveučilištima u BiH, a koji bi trebao omogućiti razmjenu predavača na razini države, s ciljem što boljeg obrazovanja diplomata, stoji u odgovoru Ministarstva Šepiću, te se dodaje da će MIPBiH nastaviti poduzimati korake, po stjecanju uvjeta, za osnivanje diplomatske akademije BiH.

izvor: oslobođenje.ba

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.