BH novinari: Tražimo detaljno objašnjenje zašto je intervju s direktoricom KCUS-a dosnimljen

Upravni odbor Udruženja BH novinari zahtijeva od upravnih struktura BHRT utvrđivanje odgovornosti Uredničkog kolegija Informativno – političkog programa i menadžmenta BHT1, kao i cjelokupnog rukovodstva Javnog RTV servisa BiH za profesionalne propuste u pripremi, naknadnom dosnimavanju i odgodjenom emitiranju intervjua sa dr Sebijom Izetbegović, direktoricom Univerziteskog kliničkog centra Sarajevo.
Sporni intervju je snimljen i najvljen u programu BHT1 za 25.oktobra ove godine, da bi, bez razumnog i javnosti dostupnog obrazloženja, naprasno bio skinut sa programa i ponovno objavljan 4. novembra sa naknadno usnimljenim odgovorima.

Upravni dobor BH novinara podsjeća kako je odgovornije i transparentnije ponašanje urednika i ključnih ljudi BHRT prema građanima i cjelokupnoj javnosti BiH sastavni dio novinarske etike i jedan od ključnih principa funkcioniranja javnog servisa. Budući da javnost nije dobila vjerodostojno i tačno objašnjenje svih okolnosti vezanih za intervju sa doktoricom Izetbegović i naknadno montiranje njenih novih odgovora, smatramo kako Upravni odbor BHRT mora hitno utvrditi ko je odgovoran za cijeli ovaj slučaj i, u skladu s nalazima, poduzeti Zakonom o BHRT i Uredničkim principima propisane mjere.

UO BH novinara naglašava kako Bosni i Hercegovini treba javni servis na nivou države, a njegov opstanak se, među ostalim, brani i novinarskom etikom, mnogo hrabrijim i odgovornijim postupanjem novinara i urednika, kao i sprečavanjem političkih uplitanja i cenzure u kreiranju medijskih sadržaja, uključujući i navedeni intervju.

izvor: klix.ba
Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.